Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
Close tab

Geneza 25:19–34

Geneza 25

19Aceasta este istoria lui Isaac, fiul lui Avraam. Lui Avraam i s‑a născut Isaac.
20Acesta avea patruzeci de ani când s‑a căsătorit cu Rebeca, fiica arameului Betuel din Padan-Aram și sora arameului Laban.
21Isaac s‑a rugat Domnului pentru soția sa, pentru că ea era stearpă. Domnul l‑a ascultat, iar Rebeca, soția lui, a rămas însărcinată.
22Dar pentru că fiii ei se băteau în pântecul ei, a zis: „Dacă‑i așa, de ce mi s‑a întâmplat acest lucru? “ Și s‑a dus să‑L întrebe pe Domnul.
23Domnul i‑a răspuns: „Două neamuri sunt în pântecul tău și două popoare născute din tine se vor despărți. Unul va fi mai puternic decât celălalt și cel mai mare îi va sluji celui mai tânăr.“
24Când i s‑au împlinit zilele să nască, iată că în pântecul Rebecăi erau gemeni.
25Primul a ieșit roșcovan peste tot, ca o manta de păr, și i‑au pus numele Esau .
26După aceea a ieșit fratele său, ținându‑se cu mâna de călcâiul lui Esau. De aceea i‑au pus numele Iacov . Isaac avea șaizeci de ani când Rebeca i‑a născut pe cei doi fii.
27Când băieții au crescut, Esau a ajuns un vânător priceput, un om al câmpului, dar Iacov era un om liniștit, care locuia în corturi.
28Isaac l‑a îndrăgit pe Esau, pentru că mânca din vânatul lui, dar Rebeca l‑a îndrăgit pe Iacov.
29Odată, pe când Iacov fierbea o ciorbă, Esau a venit de la câmp sleit de oboseală.
30Esau i‑a zis lui Iacov: – Dă‑mi voie, te rog, să mănânc repede din ciorba aceasta roșiatică, pentru că sunt sleit de oboseală. De aceea i s‑a pus și numele de Edom .
31Iacov i‑a răspuns: – Vinde‑mi mai întâi dreptul tău de întâi născut.
32Esau a zis: – Iată, sunt pe cale să mor. La ce‑mi folosește dreptul de întâi născut?
33Iacov i‑a răspuns: – Jură‑mi mai întâi. Esau i‑a jurat și i‑a vândut lui Iacov dreptul de întâi născut.
34Apoi Iacov i‑a dat lui Esau niște pâine și niște ciorbă de linte. Acesta a mâncat, a băut, apoi s‑a ridicat și a plecat. Astfel, Esau și‑a desconsiderat dreptul de întâi născut.