Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
Close tab

Rut 3 – 4

Rut 3

1După o vreme Naomi, soacra ei, i‑a zis: – Fiica mea, aș vrea să‑ți găsesc un loc de odihnă, unde să‑ți fie bine.
2Oare Boaz, cu ale cărui slujnice ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată că la noapte își va vântura orzul în arie.
3Tu spală‑te, unge‑te, pune‑ți mantia pe tine și coboară la aria de treierat. Să nu te faci însă cunoscută lui până nu termină de mâncat și de băut.
4Și când urmează să se culce, să afli locul unde se va culca. Apoi să te duci, să‑i dezvelești picioarele și să te culci. După aceea îți va spune el ce să faci.
5Ea i‑a răspuns: – Voi face tot ce mi‑ai spus.
6Rut a coborât la aria de treierat și a făcut întocmai cum o sfătuise soacra ei.
7După ce a mâncat și a băut, Boaz, mulțumit în inima lui, s‑a întins să se culce la marginea unui stog. Atunci ea s‑a apropiat încet, i‑a dezvelit picioarele și s‑a culcat acolo.
8Pe la miezul nopții omul s‑a speriat. El s‑a aplecat și iată că o femeie era culcată la picioarele sale.
9El a întrebat: – Cine ești tu? Ea i‑a răspuns: – Sunt eu, Rut, slujitoarea ta. Întinde‑ți marginea mantiei peste slujitoarea ta, căci tu ești cel cu drept de răscumpărare.
10El a zis: – Binecuvântată să fii de Domnul, fiica mea! Bunătatea pe care ai arătat‑o la urmă spune mai mult decât ceea ce ai făcut prima dată, de vreme ce nu ai umblat după cei tineri, fie ei săraci sau bogați.
11De aceea, fiica mea, nu te teme. Voi face pentru tine tot ce mi‑ai spus, deoarece tot poporul meu în cetate știe că ești o femeie cinstită.
12Este adevărat că eu am drept de răscumpărare, dar mai există cineva, mai apropiat decât mine, care are și el acest drept.
13Rămâi în noaptea aceasta aici, iar dimineața, dacă el va dori să te răscumpere, bine, să te răscumpere! Dar dacă nu va dori să te răscumpere, viu este Domnul că te voi răscumpăra eu! Deci culcă‑te aici până dimineață.
14Ea a rămas culcată la picioarele lui până spre dimineață, trezindu‑se mai înainte ca oamenii să se poată vedea unii pe alții, deoarece Boaz îi spusese: – Să nu se afle că a intrat o femeie în arie.
15Apoi Boaz a zis: – Adu mantaua de pe tine și ține‑o bine. Ea a ținut‑o, iar Boaz i‑a măsurat șase măsuri de orz și le‑a pus în ea. Apoi el s‑a dus în cetate.
16Când Rut a ajuns la soacra sa, aceasta a întrebat‑o: – Cum a fost, fiica mea? Rut i‑a istorisit tot ce a făcut omul acela pentru ea.
17Apoi a zis: – Mi‑a mai dat și aceste șase măsuri de orz, zicându‑mi: „Să nu te întorci cu mâinile goale la soacra ta.“
18Naomi i‑a zis: – Așteaptă, fiica mea, până vei vedea ce întorsătură vor lua lucrurile, dar îți spun că omul acesta nu‑și va găsi liniștea până nu va lămuri lucrurile chiar astăzi.

Rut 4

1Boaz s‑a suit la poarta cetății și s‑a așezat acolo. Tocmai atunci trecea cel ce avea drept de răscumpărare, cel despre care vorbise Boaz. Boaz i‑a zis: – Prietene, întoarce‑te și așază‑te aici! Acesta s‑a întors și s‑a așezat.
2Boaz a adus și zece bărbați dintre bătrânii cetății și a zis: – Așezați‑vă aici. Ei s‑au așezat.
3Apoi i‑a zis celui cu drept de răscumpărare: – Naomi, care s‑a întors din câmpiile Moabului, a scos la vânzare parcela de pământ care era a fratelui nostru, Elimelek.
4M‑am gândit să te anunț și să‑ți spun: cumpăr‑o acum de față cu locuitorii și de față cu bătrânii poporului meu. Dacă vrei deci s‑o răscumperi, răscumpăr‑o, dar dacă nu vrei s‑o răscumperi, atunci spune‑mi, ca să știu, căci nu este nimeni înaintea ta cu drept de răscumpărare, iar după tine urmez eu. Acesta a răspuns: – O voi răscumpăra eu.
5Boaz a zis: – În ziua în care vei cumpăra parcela de la Naomi, va trebui s‑o răscumperi și pe moabita Rut , soția celui ce a murit, ca să păstrezi numele mortului în cadrul moștenirii lui.
6Atunci cel ce avea drept de răscumpărare i‑a răspuns: – Nu pot s‑o răscumpăr pentru mine, ca nu cumva să‑mi ruinez propria moștenire. Răscumpăr‑o tu. Poți lua tu dreptul meu de răscumpărare, căci eu nu pot s‑o răscumpăr.
7Pe vremuri, în Israel, pentru a întări toate rânduielile privitoare la răscumpărare și la schimbarea dreptului de răscumpărare, unul își scotea sandaua și i‑o dădea celuilalt. Aceasta slujea drept mărturie în Israel.
8Deci cel ce avea drept de răscumpărare i‑a zis lui Boaz: – Cumpăr‑o tu. Apoi și‑a scos sandaua.
9Atunci Boaz le‑a zis bătrânilor și întregului popor: – Astăzi sunteți martori că am cumpărat de la Naomi tot ce a aparținut lui Elimelek, lui Chilion și lui Mahlon.
10De asemenea, pe moabita Rut, văduva lui Mahlon, am cumpărat‑o de soție, ca să păstrez numele mortului în cadrul moștenirii lui, astfel încât să nu se șteargă numele acestuia dintre frații lui și din cetatea sa. Voi sunteți martori astăzi!
11Tot poporul care era la poartă și bătrânii i‑au răspuns: – Suntem martori. S‑o facă Domnul pe femeia care intră în casa ta ca pe Rahela și ca pe Lea care, împreună, au zidit Casa lui Israel. Să‑ți sporească puterea în Efrata și să‑ți faci un nume în Betleem!
12Fie familia ta, prin sămânța pe care ți‑o va da Domnul din această tânără, ca familia lui Pereț care i s‑a născut lui Iuda din Tamar.
13Boaz a luat‑o pe Rut și ea a devenit soția lui. El a intrat la ea și Domnul a dat rod pântecului ei, astfel că aceasta a născut un fiu.
14Femeile i‑au zis lui Naomi: „Binecuvântat să fie Domnul, Cel Ce nu te‑a lăsat astăzi fără un răscumpărător. Fie ca numele lui să ajungă vestit în Israel!
15El îți va fi o înviorare pentru suflet și un sprijin la bătrânețe, căci l‑a născut nora ta care te iubește și care prețuiește pentru tine mai mult decât șapte fii.“
16Naomi a luat copilul, l‑a pus în poală și i‑a fost acestuia ca o doică.
17Vecinele i‑au pus numele Obed, zicând: „I s‑a născut un fiu lui Naomi.“ El a fost tatăl lui Ișai, tatăl lui David.
18Aceștia sunt descendenții lui Pereț: din Pereț s‑a născut Hețron,
19din Hețron s‑a născut Ram, din Ram s‑a născut Aminadab,
20din Aminadab s‑a născut Nahșon, din Nahșon s‑a născut Salmon,
21din Salmon s‑a născut Boaz, din Boaz s‑a născut Obed,
22din Obed s‑a născut Ișai, iar din Ișai s‑a născut David.