Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
Close tab

Luca 19:1–10

Luca 19

1Isus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate.
2Și iată că un om, pe nume Zacheu, care era șeful colectorilor de taxe și care era bogat,
3căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din cauza mulțimii, căci era mic de statură.
4Atunci el a alergat înainte și s‑a urcat într‑un sicomor ca să‑L vadă, căci pe drumul acela urma să treacă.
5Când a ajuns Isus în locul acela, S‑a uitat în sus și i‑a zis: – Zacheu, dă‑te jos repede, pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta.
6El s‑a dat repede jos și, bucuros, L‑a primit ca oaspete.
7Când au văzut acest lucru, toți murmurau și ziceau: – A intrat să poposească la un om păcătos!
8Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și I‑a zis: – Iată, Doamne, jumătate din posesiunile mele le dau celor săraci, iar dacă am înșelat pe cineva cu ceva, îi dau înapoi de patru ori mai mult!
9Isus i‑a zis: – Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, deoarece și el este un fiu al lui Avraam!
10Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.