Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Isus vindecă slujitorul centurionului

Când centurionul roman descoperă că slujitorul lui este pe moarte, I se adresează lui Isus pentru ajutor.
Contribuit de LUMO project
1
Isus a mers în orașul Capernaum. – Imagine 1
2
Centurionul roman, care era comandantul trupelor de lângă Capernaum, avea un slujitor bolnav, aproape de moarte. – Imagine 2
3
Centurionul a construit sinagoga din Capernaum pentru evreii locali. Știa despre Isus, și a crezut că El are puterea să-i vindece slujitorul. Astfel a trimis niște conducători evrei ca să-L roage. – Imagine 3
4
Aceștia L-au rugat pe Isus să se ducă:<br/>– Omul acesta chiar merită să-L ajuți. Ne iubește neamul, și ne-a construit sinagoga.<br/>Isus a pornit spre casa centurionului. Majoritatea evreilor nu se ducea la casa celora care nu erau evrei sau aveau de-a face cu romanii, care au ocupat țara lor. – Imagine 4
5
Isus nu era departe de casa centurionului, când acesta și-a trimis prietenii cu un mesaj:<br/>– Doamne, nu Te mai deranja, căci eu nu sunt vrednic să intri în casa mea! – Imagine 5
6
– Nici nu m-am considerat vrednic să vin eu însumi la Tine! Spune numai un cuvânt, și slujitorul meu se va vindeca! – Imagine 6
7
– Căci şi eu, la rândul meu, sunt un om pus sub autoritate şi am şi eu soldaţi în subordinea mea. Când spun unuia: „Du-te!”, el se duce, iar când spun altuia: „Vino!”, el vine. De asemenea, când spun slujitorului meu: „Fă lucrul cutare!”, el îl face. – Imagine 7
8
Isus era impresionat. – Imagine 8
9
S-a întors, și a spus oamenilor care Îl urmau: – Imagine 9
10
– Vă spun, că în tot Israelul n-am găsit credință așa de mare! – Imagine 10
11
Iar slujitorul centurionului s-a vindecat în acea clipă. – Imagine 11
12
Imagine 12
13
Imagine 13
14
Imagine 14
15
Când cei trimiși s-au întors acasă, slujitorul era complet vindecat. – Imagine 15
16
Imagine 16