Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Orașul Ierusalimului forfota de agitaţie. Se apropia Sărbătoarea Azimelor. În fiecare primăvară oamenii veneau de departe și de aproare la Ierusalim pentru a sărbători această Sărbătoare specială pentru pomenirea faptului că Dumnezeu I-a ajutat pe strămoșii lor să scape de Faraon, regele Egiptului. <br/>– Oare va veni Yeshua la Ierusalim în acest an? întrebau oamenii. Ei știau că conducătorii preoţilor de la Templu nu-L plăceau pe Învăţătorul din Galileea. Nu numai că îi învăţa să se împotrivească legilor și obiceiurilor introduse de ei, dar mulţi credeau că El era Mesia, Salvatorul poporului Izraelului. <br/>Conducătorii preoţilor erau îngrijoraţi.<br/>– Omul acesta a devenit foarte popular. Poporul crede tot ce zice. Trebuie să scăpăm de El înainte ca El să-i întoarcă pe toţi împotriva noastră!<br/>Dar trebuiau să fie foarte atenţi. Cu toate că Yeshua avea mulţi dușmani, El avea și foarte mulţi prieteni.<br/>*(Știaţi că Yeshua este cuvântul ebraic pentru Isus ?) – Imagine 1
2
Yeshua și ucenicii mergeau pe drum spre Ierusalim și le explica ce se va întâmpla înaintea Sărbătorii ce urma să vină.<br/>– Fiul Omului va fi dat pe mâinile preoţilor. Aceștia Îl vor osândi la moarte și Îl vor preda romanilor, care Îl vor bate, Îl vor maltrata și Îl vor omorâ. Dar a treia zi El va învia din morţi. <br/>Ucenicii lui Yeshua erau foarte derutaţi. Au călătorit în jurul Galileei cu El, ascultându-I învăţăturile și privindu-L cum a înfăptuit minunile.<br/>– De ce vorbește Învăţătorul despre omorârea Sa? au întrebat.<br/>Ei nu au înţeles că El va muri în curând. Au crezut că El a venit să lupte împotriva conducătorilor romani și să devină Regele Izraelului, precum Regele David.<br/>Peste puţin timp Yeshua și ucenicii Săi au ajuns în satul Betania, nu departe de Ierusalim. Lazăr, prietenul lui Yeshua, le-a fugit înainte să-i întâmpine. Yeshua a stat de multe ori la Lazăr și la cele două surori ale lui, Maria și Marta, când a vizitat orașul. Vecinii lui Lazăr priveau cu mirare din casele lor la faimosul Învăţător din Galileea.<br/>– Iată-L pe Învăţătorul care înfăptuiește minuni extraordinare! au spus ei.<br/>Ultima dată când Yeshua a vizitat Ierusalimul, Lazăr murise iar Yeshua l-a înviat. Povestea lui Lazăr s-a răspândit în lung și-n lat. – Imagine 2
3
În săptămâna aceea, Lazăr și surorile lui au pregătit o mâncare specială pentru Yeshua și ucenicii Săi. După ce au terminat de mâncat, Maria cu lacrimi în ochi a deschis o sticlă cu parfum scump. Cum turna parfumul pe picioarele lui Yeshua și le usca ștergându-le cu părul său, mirosul dulceag al parfumului a umplut casa.<br/>– Ce risipă de parfum, spuse Iuda, unul dintre ucenici. Ar fi putut fi vândut pentru mulţi bani ce puteau fi daţi la săraci.<br/>Dar lui Iuda nu-i păsa de săraci. El era responsabil cu banii ucenicilor și îi vroia pentru sine! Uitându-Se peste masă, la Iuda, Yeshua spuse:<br/>– Ea făcuse această amabilitate pentru ziua Înmormântării mele. Oameni săraci veţi avea întotdeauna, dar pe Mine nu mă veţi avea întotdeauna. <br/>Iuda a suspinat frustrat. El spera în secret că Învăţătorul îi va detrona pe romani și va cârmui Izraelul.<br/>– Statul alături de Yeshua nu mă duce nicăieri, bolborosi în sine. El vorbește numai despre moarte în zilele acestea. Unde este regatul promis? Poate că conducătorii preoţilor mă vor plăti bine dacă le voi spune unde Îl vor putea găsi. – Imagine 3
4
În noaptea aceea Iuda s-a grăbit pe uliţele Ierusalimului spre palatul înaltului preot. Înăuntrul lui conducătorii preoţilor făceau în secret planuri de a-L aresta pe Yeshua. <br/>– Oamenii au început să creadă că acest Învăţător este mai important decât noi. Unii chiar zic că El este Mesia. Trebuie să-I curmăm viaţa cât mai repede posibil.<br/>– Nu în timpul Sărbătorii – spuse un preot. O mulţime de oameni Îl însoţește peste tot. Oamenii ar putea să se răscoale dacă ne descoperă planul. <br/>Unul dintre marii preoţi dădu încet din cap. <br/>– Hai să-l omorâm și pe Lazăr, prietenul Său. Ei cred ceea ce spune Yeshua pentru că l-a sculat pe Lazăr din morţi.<br/>Dintr-odată Iuda se năpusti în încăpere:<br/>– Ce îmi daţi dacă vă ajut să-L găsiţi pe Yeshua? Marele preot ridică din sprâncene mirat. Nu putea să creadă că are un asemenea noroc. S-a gândit timp de un minut și apoi a spus:<br/>– Treizeci de arginţi. <br/>Iuda a dat din cap. Apoi, fără nici un cuvânt a ieșit din încăpere afară-n noapte.<br/>– Dacă Yeshua a venit într-adevăr să-i detroneze pe romani, nimic din ceea ce fac nu mai contează, spuse.<br/>Din acel moment căuta clipa când i se va ivi șansa de a-L trăda pe Învăţător. – Imagine 4
5
Ziua următoare, dis-de-dimineaţă, ucenicii lui Yeshua au găsit un măgar pentru El, ca să-L încalece. Cum se apropiau de Ierusalim, mulţimea îi ieșea în cale, întâmpinându-L:<br/>– Iată-L pe Mesia, ţipau. Agitând în aer ramuri de palmier, ei strigau:<br/>– Baruch HabaBe’shemAdonai! – Să fie binecuvântat Cel ce vine în numele lui Yah!<br/>Ucenicii lui Yeshua fugeau înainte, strigând și lăudându-L pe Yah cu toată puterea:<br/>– Binecuvântaţi-L pe Regele care vine! <br/>Oamenii au acoperit pământul cu ramuri de palmier și cu pânză pentru a forma un covor regesc salutându-L astfel pe Yeshua.<br/>– Iată-L pe mult așteptatul Mesia. Te rugăm salvează-ne!<br/>Un grup al conducătorilor preoţilor i-au auzit pe ucenici lăudându-L pe Yah. <br/>– Învăţătorule, spune ucenicilor să tacă, au spus. Dar Yeshua nu s-a îngrijorat:<br/>– Vă spun adevărul. Dacă ucenicii mei ar tăcea, pietrele ar striga! spuse. Și mai mulţi oameni au ieșit din oraș ca să vadă de ce e zarvă mare. <br/>– Cine este acest bărbat? au întrebat. <br/>– Acesta este profetul Yeshua, din Galileea. El este Mesia care ne-a fost promis. – Imagine 5
6
Yeshua a călărit pe străzile orașului până la Templu. În afara pereţilor săi mii de soldaţi romani păzeau porţile. Pilat, guvernatorul roman, nu vroia să aibă probleme pe timpul Sărbătorilor care urmau să vină. Înăuntru, curtea a devenit o piaţă. Negustorii cumpărau și vindeau animale și schimbau bani. Ei îi înșelau pe oameni în loc să-L cinstească pe Dumnezeu. Yeshua și-a încleștat pumnii. Templul n-avea niciodată menirea de a fi un loc pentru a cumpăra și vinde lucruri. Avea menirea de a fi un loc unde să-L venereze pe Yah, Dumnezeul lor.<br/>Dimineaţa următoare, Yeshua s-a întors la Templu și și-a făcut un bici din sfoară. Pocnind din el deasupra capului, El a dat cu piciorul în tarabele negustorilor și le-a răsturnat scaunele.<br/>– Cum îndrăzniţi să transformaţi casa Tatălui Meu într-un târg? strigă cu glas puternic.<br/>Oile behăiau iar boii mugeau. Monedele s-au împrăștiat prin toată curtea și s-au rostogolit pe treptele lucioase de marmură. Yeshua le-a spus oamenilor:<br/>– Stă scris: „Casa mea este casa rugăciunii”. Dar voi aţi transformat-o într-un loc pentru hoţi! Când conducătorii preoţilor au auzit ce s-a întâmplat, au devenit foarte furioși. <br/>– Haideţi, să nu mai pierdem vremea. Trebuie să găsim o modalitate de a-L omorâ pe acest om! – Imagine 6
7
În acea săptămână, Yeshua a vizitat Templul ca să-i înveţe pe fiecare despre Yah, Dumnezeul lor. Mulţi oameni au venit să-L asculte vorbind și să vadă dacă mai înfăptuiește miracole. El le-a povestit întâmplări ca să-i înveţe Căile Domnului și să le arate cum dorește Yah ca ei să se poarte. Când conducătorii preoţilor au văzut mulţimea din jurul lui Yeshua, au trimis iscoade ca să-L păcălească cu întrebări dificile pentru a-l putea aresta pentru răspunsurile date, în care ar putea să-L ocărească pe Dumnezeu. <br/>– Învăţătorule , noi știm că Tu îi înveţi pe alţii legile lui Dumnezeu. Este împotriva legilor noastre să plătim taxe romanilor? Yeshua știa că conducătorii preoţilor îi învăţau pe alţii despre Legile Tatălui Său, dar nu le respectau. <br/>– De ce încercaţi voi, ipocriţilor, să mă păcăliţi? Daţi Cezarului ce-i al lui, și daţi-i lui Yah ce-i al Lui. <br/>Un alt om întrebă:<br/>– Care este cea mai importantă poruncă a lui Dumnezeu? Yeshua a răspuns:<br/>– Ascultă-mă, oh, Izrael. Îl vei iubi pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată mintea. Aceasta este prima și cea mai mare poruncă. A doua este să-ţi iubești aproapele ca pe tine însuţi. Toate poruncile lui Dumnezeu se bazează pe aceste două. <br/>Conducătorii preoţilor scrâșneau din dinţi. Cu toate că Yeshua vorbea împotriva regulilor și obiceiurilor impuse de ei, El totuși respecta și îi învăţa pe alţii ceea ce era scris în Scriptură. Nu puteau găsi nici un motiv pentru a-L aresta. – Imagine 7
8
La începutul pregătirilor pentru ziua Paștelui, Yeshua și discipolii Săi s-au întâlnit în Ierusalim pentru a lua masa împreună. Yeshua le-a spus:<br/>– Vreau să mănânc cu voi cina de Paște înainte de a muri. Dar nu o voi mai mânca până când o vom mânca împreună în Împărăţia Tatălui Meu. <br/>Yeshua luă o cupă cu vin, a binecuvântat-o, și a dat cupa împrejur în cameră. <br/>– Luaţi și beţi.<br/>Apoi luă o bucată de pâine și a binecuvântat-o. <br/>– De acum înainte să faceţi la fel pentru a vă aminti de Mine. Rupe pâinea în bucăţi și o împărţi între ucenicii săi:<br/>– Luaţi această pâine și mâncaţi-o. Aceasta reprezintă trupul Meu care urmează să fie frânt pentru voi.<br/>Când ucenicii mâncau, Yeshua s-a ridicat de la masă. A turnat apă într-un vas și a început să spele picioarele ucenicilor Săi.<br/>– Nu, spuse Petru, unul dintre ucenici. Tu nu îmi vei spăla niciodată picioarele! Asta este muncă de servitor!<br/>Yeshua i-a răspuns:<br/>– Dacă nu mă lași să te spăl pe picioare, tu nu mai poţi fi ucenicul meu.<br/>Apoi Yeshua le-a mai spus:<br/>– În seara asta unul dintre voi Mă va trăda.<br/>Ucenicii s-au oprit din mâncat:<br/>– Meștere, cine ar face un astfel de lucru?<br/>S-au uita unii la alţii cu suspiciune.<br/>– Este el oare? Oare sunt eu?<br/>Yeshua spuse:<br/>– Este acela căruia îi voi da această pâine.<br/>Luă o bucată de pâine, o înmuie în ulei de măsline și i-o întinse lui Iuda:<br/>– Fă ceea ce ai de făcut! <br/>Sentimentul de a-L trăda pe Yeshua era deja în inima lui Iuda. Se strecură afară din cameră în întuneric. Era timpul să-L trădeze pe Rege. – Imagine 8
9
Yeshua a continuat să-i înveţe pe ucenicii Săi. Apoi I-a condus în afara orașului, pe poarta cetăţii către o grădină cu măslini numită Ghetsimani, unde El se ducea adesea să se roage. <br/>– Diseară voi toţi veţi fugi și Mă veţi părăsi, a spus.<br/>Petru a dat din cap dezaprobator:<br/>– Imposibil! Chiar dacă fiecare ar fugi, eu nu Te voi părăsi niciodată! <br/>Yeshua i-a zâmbit trist.<br/>– Încă azi te vei lepăda de Mine de trei ori până la strigătul Vestitorului Templului.<br/>Yeshua și-a dus ucenicii cei mai apropriaţi, pe Petru, Iacob și pe Ioan mai adânc în grădină.<br/>– Așteptaţi aici. Staţi de veghe până mă rog. <br/>S-a dus un pic mai încolo și a îngenunchiat:<br/>– Tată, pentru Tine toate lucrurile sunt posibile. Te rog nu Mă obliga să fac asta. Dar voi face ceea ce Vei dori ca Eu să fac, s-a rugat. <br/>Yeshua a înţeles că El trebuia să moară pentru ca promisiunea lui Yah cu privire la poporul Său să poată fi înfăptuită. Transpiraţia îi curgea pe faţă ca niște picături de sânge ce cădeau pe jos. El se rugă cu mai multă ardoare.<br/>– Dacă va trebui să mor, atunci să fie după voia Ta.<br/>Yeshua s-a întors la cei trei ucenici ai Săi și i-a găsit dormind.<br/>– Nu aţi putut să vă abţineţi măcar timp de un ceas? Să mă păziţi cât timp m-am rugat?<br/>S-a dus din nou să se roage, iar ucenicii au adormit din nou. Așa s-a întâmplat și a treia oară. Yeshua a spus:<br/>– Sculaţi-vă! Cel care m-a trădat este aici! – Imagine 9
10
Iuda, un grup de preoţi și gardienii Templului, trimiși de marele preot, veneau printre pomii de măslin spre Yeshua. Lumina pâlpâitoare a făcliilor a luminat grădina. Iuda le-a spus:<br/>– Omul pe care-l voi săruta este acela pe care-l căutaţi.<br/>S-a apropriat de Yeshua și L-a sărutat pe obraz.<br/>– Shalom, Meștere!<br/>Yeshua s-a uitat lung la Iuda și i-a zis calm:<br/>– Îl trădezi pe Fiul Omului cu un sărut? Atunci fă ce trebuie să faci.<br/>Preoţii au arătat cu mânie către Yeshua:<br/>– Luaţi-L! Prindeţi-L pe acel om!<br/>Ucenicii se uitau cu neîncredere. Ei nu înţelegeau ce se întâmplă. Încă credeau că Învăţătorul a venit să-i detroneze pe romani și să devină regele Izraelului.<br/>– Învăţătorule, să luptăm? au strigat.<br/>Fără să aştepte un răspuns , Petru şi-a scos sabia şi a fluturat-o sălbatic spre unul dintre servitorii marelui preot retezându-i o ureche.<br/>– Petre, pune-ţi sabia în teacă! spuse Yeshua.<br/>– Asta este ce vrea Tatăl meu să fac. El ar fi trimis mii de îngeri să mă ajute dacă aş fi avut nevoie de ajutor.<br/>A atins urechea servitorului şi l-a vindecat. Apoi Yeshua s-a întors spre preoţi spunând:<br/>– Aţi venit să mă arestaţi ca pe un hoţ? Când am vorbit în Templu nu M-aţi arestat. Dar toate acestea se întâmplă aşa pentru ca Vorbele Tatălui Meu să se împlinească. – Imagine 10
11
Ucenicii înspăimântaţi au fugit să-și salveze viaţa. S-au speriat că străjerii Templului îi vor aresta și pe ei. Toţi au fugit cu excepţia lui Petru și Ioan. Ei L-au urmat pe Yeshua în oraș, stând în umbră ca să nu fie văzuţi.<br/>Străjerii Templului L-au dus pe Yeshua în palatul lui Anna, un preot important. Anna era perfid și bogat, și avea mulţi prieteni romani. Ca și ceilalţi preoţi, el trebuia să-L reprezinte pe Yah în faţa oamenilor. Dar conducătorii preoţilor nu întotdeauna se purtau în modul în care Dumnezeu dorea ca ei să se poarte.<br/>Anna i-a pus lui Yeshua multe întrebări viclene despre învăţăturile Sale, încercând să-L păcălească. Dar Yeshua era mult mai deștept să se lase prins în capcana lui Anna. <br/>– Am transmis învăţăturile mele în sinagogi și Temple. N-am ţinut nimic în secret. Dacă vrei să afli ce am spus, întreabă oamenii care m-au ascultat.<br/>Anna se plimba în sus și în jos. Întrebările lui nu L-au putut păcăli pe Yeshua. Neștiind ce să facă mai departe, a spus:<br/>– Duceţi-L la Caiafa. Să-l lăsăm pe el să lămurească lucrurile cu așa-numitul Mesia. – Imagine 11
12
Soldaţii L-au condus pe Yeshua în apartamentele lui Caiafa, unde conducătorii preoţilor se adunaseră deja. Caiafa, care era Marele Preot, le spuse:<br/>– Acest om predică lucruri împotriva regulilor și tradiţiilor noastre. Trebuie să găsim un motiv pentru care îl vom putea omorâ înainte ca oamenii să-L încoroneze ca regele lor. <br/>Un alt preot spuse:<br/>– Haideţi să le dăm oamenilor niște bani ca ei să spună că El este un scandalagiu.<br/>Se uită în jur prin cameră și își coborâ vocea:<br/>– În mod sigur, romanii îl vor osândi la moarte.<br/>În acea noapte Yeshua a fost dus în faţa Sinedriului, consiliul religios evreiesc. Fiind hotărâţi să-L găsească vinovat, au interogat mulţi oameni care fuseseră plătiţi să spună minciuni despre Yeshua. Dar poveștile lor nu se potriveau. În sfârșit, doi oameni au pășit în faţă:<br/>– L-am auzit pe acest om spunând că va distruge Templul și îl va zidi la loc în trei zile. <br/>Caiafa a sărit în picioare și s-a uitat iscoditor la Yeshua:<br/>– E adevărat? a întrebat.<br/>Yeshua tăcea. Caiafa întrebă din nou:<br/>– În numele Dumnezeului care trăiește, spune-ne ,Tu ești Mesia care ne-a fost promis?<br/>Yeshua s-a uitat lung la Caiafa.<br/>– Ai dreptate. Într-o zi mă vei vedea șezând în dreapta Tatălui Meu, venind pe norii Cerului.<br/>Acesta a fost momentul pe care-l aștepta Caiafa.<br/>– Nici un om nu poate spune că el este Mesia! strigă triumfător. Aceasta e blasfemie. El spune că El este Dumnezeu! Trebuie condamnat la moarte! – Imagine 12
13
În timp ce conducătorii preoţilor îl întrebau pe Yeshua, Petru se încălzea lângă un foc din curtea inferioară. Era dis-de-dimineaţă, dar toată lumea era trează. Servitorii se grăbeau încoace și încolo. Străjerii priveau cu atenţie. Toată lumea știa că se punea ceva la cale. O slujnică, care supraveghea poarta se uită la Petru:<br/>– Nu ești tu unul dintre ucenicii lui Yeshua? întrebă.<br/>Petru a scuturat din cap:<br/>– Nu, îi spuse. Nu știu despre cine vorbești. <br/>Servitoarea nu era sigură ca să-l creadă pe Petru. Vorbind cu un om, care stătea lângă foc, a arătat cu degetul spre Petru și spuse:<br/>– Acest om este ucenicul lui Yeshua din Galileea.<br/>Și l-au întrebat:<br/>– Nu ești tu unul din ucenicii Lui?<br/>Petru din nou a scuturat din cap:<br/>– Nu, nu sunt, a spus. <br/>Peste puţin timp un alt servitor veni la Petru și-i spuse:<br/>– Te-am văzut în grădina Ghetsimani cu Yeshua. Tu trebuie să fii unul dintre ucenicii Săi.<br/>Petru s-a întors nervos către servitor:<br/>– Uite, ce e. Eu nu-L cunosc pe acest om!<br/>Din întuneric, se auzi vocea Vestitorului Templului: <br/>– Toţi preoţii să se pregătească pentru sacrificiu. Toţi izraelienii să vină să se roage. <br/>Petru se uită în sus și sângele-i îngheţă. Străjerii îl conduceau pe Yeshua prin curte. În acel moment Yeshua s-a întors și s-a uitat drept la Petru. Iar Petru și-a amintit ce îi spusese: <br/>– Încă azi te vei lepăda de Mine de trei ori până la strigătul Vestitorului Templului. – Imagine 13
14
Dis-de-dimineaţă, pe când încă era întuneric, conducătorii preoţilor L-au legat pe Yeshua de mâini și la ochi, și L-au dus în faţa lui Pilat, guvernatorul roman. Cu toate că Caiafa L-a găsit vinovat, numai Pilat putea să-L condamne la moarte. Pilat a venit de la Cezarea să ţină ordine pe timpul Sărbătorii. Deseori stătea la palatul regelui Irod, când venea să viziteze orașul.<br/>În afara palatului, Pilat pusese să se construiască un loc unde să judece prizonierii. În fiecare an, la Sărbătoarea Azimei, Guvernatorul roman eliberează un prizonier ales de către mulţime. Aici L-au adus pe Yeshua conducătorii preoţilor. Dorind să-L vadă mort cât mai curând posibil, i-au dat lui Pilat trei motive pentru a-L găsi vinovat:<br/>– Acest om îi îndeamnă pe oameni să se răzvrătească împotriva romanilor și să nu plătească taxe lui Cezar. El pretinde că este Regele evreilor. <br/>Pilat nu era sigur ca să-i creadă pe preoţi. Ştia că ei erau geloși pe Învăţătorul din Galileea. Luându-L pe Yeshua deoparte îl întrebă:<br/>– Tu ești Regele evreilor?<br/>– Așa-i cum spui, i-a răspuns Yeshua. De asta m-am născut și am venit pe lume ca să spun adevărul.<br/>Pilat și-a frecat bărbia cu degetele.<br/>– Conducătorii preoţilor Te acuză de multe lucruri rele. Ce ai de spus?<br/>Dar spre mirarea sa, Yeshua a tăcut, nu a răspuns nimic. – Imagine 14
15
În afara palatului se adunase o mulţime mică pentru alegerea prizonierului. Pilat a întrebat:<br/>– Vreţi să-L eliberez pe Yeshua, Regele evreilor?<br/>Dar conducătorii preoţilor i-au încurajat pe oameni ca să-l aleagă pe Baraba, un prizonier vestit. Lumea striga:<br/>– Nu-L elibera pe Yeshua. Eliberează-l pe Baraba.<br/>Hotărâţi să-L vadă pe Yeshua mort, conducătorii preoţilor strigau:<br/>– El îi învaţă pe oameni să nu se supună romanilor. A început să facă asta în Galileea, iar acum a venit și aici. Când a auzit că Yeshua vine din Galileea, Pilat a avut o idee. Irod Antipa a cârmuit Galileea și acum a venit aici la Ierusalim pentru Sărbători. <br/>– Duceţi-L pe acest om în faţa lui Irod, a spus Pilat. El poate că știe ce să facă.<br/>Irod Antipa era încântat să-L vadă pe Yeshua. A bătut din palme cu emoţie:<br/>– Poate acest om va înfăptui o minune, doar pentru mine, spuse.<br/>I-a pus multe întrebări lui Yeshua, dar Yeshua nu a scos nici un cuvânt. Irod Antipa nu era obișnuit ca să nu fie luat în considerare. Bătând cu pumnii în masă a strigat:<br/>– Aduceţi-i acestui așa-numit rege un halat din stofă fină!<br/>Dar Irod nu a vrut să-L onoreze pe Yeshua. El a vrut să-și bată joc de El. – Imagine 15
16
După ce Irod Antipa termină de a-L ridiculiza pe Yeshua, L-a trimis înapoi la Pilat ca acesta să ia o hotărâre:<br/>– Acest om nu a făcut nimic rău, spuse Pilat mulţimii. Chiar și Irod Antipa este de acord cu mine. Îl voi pedepsi și îl voi elibera.<br/>Conducătorii preoţilor nu vroiau ca Yeshua să fie eliberat. Din nou au încurajat mulţimea să ceară eliberarea lui Baraba:<br/>– Eliberează-l pe Baraba! strigau oamenii mai tare decât până acum. Crucifică-L pe Yeshua! <br/>Pilat privea către mulţime, când nevasta lui i-a trimis un mesaj urgent care suna astfel: „Lasă-L în pace pe acest om nevinovat. Am avut un coșmar teribil azi noapte din cauza Lui.” Pilat și-a pocnit degetele și s-a gândit un moment. Mulţimea creștea tot mai mult și mai mult. Trebuia să facă ceva înainte ca oamenii să se răzvrătească:<br/>– Luaţi-L și biciuiţi-L, a dat ordin soldaţilor.<br/>Soldaţii repede s-au conformat ordinului și L-au luat pe Yeshua, L-au dus la sălașul lor. L-au despuiat de haine și L-au îmbrăcat cu o robă purpurie și I-au pus pe cap o coroană de spini.<br/>– Salutaţi-L pe Regele Evreilor! spuneau pe când îl biciuiau și îl batjocoreau. Apoi L-au trimis înapoi la Pilat bătut și chinuit. – Imagine 16
17
Pilat stătea în jilţul său, în faţa palatului. Yeshua stătea lângă el, purtând încă coroana de spini ca un rege. Mulţimea se împingea să își facă loc în faţă strigând:<br/>– Crucifică-L pe El! Condamnă-L la moarte pe stâlpul rușinii!<br/>Stârniţi de preoţi, au început să se răzvrătească. Pilat a trebuit să acţioneze repede!<br/>– Pe cine vreţi să-l eliberez? Pe Baraba sau pe Regele Evreilor?<br/>– Eliberează-l pe Baraba! Eliberează-l pe Baraba! urlă mulţimea. <br/>– Dacă Îl lași pe acest om să plece, nu ești prietenul lui Cezar, insistau conducătorii preoţilor. Singurul rege pe care îl avem este Cezar.<br/>Pilat s-a uitat la Yeshua. Nu voia să-L trimită pe acest om la moarte.<br/>– El n-a făcut nimic rău. Baraba este cel vinovat, a mormăit. S-a uitat la mulţime încercând să decidă ce să facă în continuare. În final, s-a ridicat în picioare. Cu inima grea, a întins mâna după vasul cu apă și s-a spălat pe mâini.<br/>– Sunt nevinovat pentru uciderea acestui om. Voi Îl omorâţi, strigă către mulţime. <br/>– Fie ca sângele Lui să fie pe noi și pe copiii noștri, îi zbieră mulţimea drept răspuns. <br/>Pilat a văzut că nu are rost să se certe cu mulţimea. Ei au decis ca Yeshua să moară. Ridicându-și mâna pentru a-i face să tacă, a luat o hotărâre:<br/>– Eliberaţi-l pe prizonierul Baraba, strigă. Crucificaţi-L pe Regele Evreilor! – Imagine 17
18
© Bible Pathway Adventures – Imagine 18