Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Pilat, guvernatorul roman, se ridică în picioare şi se întoarse cu faţa către mulţime.<br/>–	Pe cine vreţi să eliberez? – a întrebat.<br/>–	Pe Baraba, sau pe Yeshua, „regele evreilor”? Odată pe an, Guvernatorul roman a eliberat un prizonier ales de către mulţime.<br/>–	Crucificaţi-l pe Yeshua! strigă mulţimea drept răspuns.<br/>Stârniţi de către conducătorii de la Templu, mulţimea a început să se revolte. Pilat a trebuit să acţioneze rapid.<br/>– Duceţi-l pe acest om pe Golgota şi crucificaţi-l! zbieră. Preoţii şi bătrânii<br/>au zâmbit. Nu le-a plăcut cum a vorbit acest învăţător din Galilea împotriva regulilor şi tradiţiilor făcute de ei. Planul lor perfid a reuşit!<br/>Soldaţii romani au aşezat o bârnă de lemn pe spatele lui Yeshua şi l-au condus pe străzile oraşului. Paştele evreiesc trebuia să înceapă iar Ierusalimul era plin de vizitatori. Şi-au făcut drum prin mulţime nerăbdători să-l zărească pe acest învăţător faimos.<br/>Lovit şi istovit, Yeshua a căzut în genunchi şi a scăpat jos bârna grea de lemn. Când soldaţii L-au văzut că nu poate merge mai departe, au ales un om numit Simon din mulţime şi i-au spus să care el mai departe bârna spre Golgota.<br/>(Ştiaţi că numele ebraic al lui Isus este Yeshua? Numele lui întreg este Yehoshua, ceea ce înseamnă „Dumnezeu e Salvarea mea”.) – Imagine 1
2
Iuda şi-a aplecat capul cu durere. Spera din tot sufletul că Yeshua va fi cel care îi va detrona pe romani. El nu a înţeles Scriptura care a explicat că Mesia va veni mai întâi sub forma unui servitor care suferă. El s-a aşteptat să vină sub forma unui rege învingător, precum Regele David.<br/>– Mi-am trădat Meşterul, a strigat. El n-a făcut nimic rău.<br/>Luând banii, cu care conducătorii religioşi l-au plătit, Iuda s-a grăbit spre Templu. S-a năpustit în curte şi a aruncat cele treizeci de monede de argint pe jos.<br/>–	Am păcătuit  şi am trădat un om nevinovat!<br/>Conducătorii preoţilor s-au uitat la Iuda, apoi şi-au întors privirile în altă parte.<br/>–	Asta-i problema ta, au spus. Tu te-ai decis să-L trădezi! Plin de sentimente confuze, Iuda a părăsit Templul şi s-a sinucis pe un câmp.<br/>După ce a plecat Iuda, preotul suprem a strâns monedele de argint.<br/>– Ăştia sunt bani mânjiţi cu sânge, au spus, şi este împotriva legilor noastre ca  să-i punem în trezoreria Templului. Au luat banii şi au cumpărat un câmp pentru a-l folosi ca loc de îngropăciune al străinilor. A devenit cunoscut sub numele de Câmpul Olarului. – Imagine 2
3
O mulţime mare îl urmă pe Yeshua într-un loc în afara oraşului, care se numea Golgota. Golgota era locul unde soldaţii îi băteau în cuie de stâlpul ruşinii pe oamenii care nu se supuneau legilor romane. Această pedeapsă oribilă se numea crucificare.<br/>Rupând hainele de pe El, soldaţii romani au bătut în cuie încheieturile mâinilor lui Yeshua de bârna de lemn. Apoi au bătut cuie de fier în gleznele Lui pentru   a-L ţintui de stâlpul de lemn. Aceste două bucăţi de lemn au format o cruce.<br/>Cu ajutorul frânghiilor, soldaţii au ridicat crucea cu Yeshua pe ea, în poziţie verticală, până s-a ridicat deasupra pământului. Lângă El au mai crucificat un ucigaş şi un hoţ, unul fiind în dreapta Sa, iar celălalt în stânga Sa. Deasupra capului Său au pus o inscripţie pe care scria: „Acesta este Regele evreilor.” Inamicii lui Yeshua s-au încruntat văzând inscripţia. Ei nu credeau ca El să fi fost regele cuiva aşa că s-au dus la Pilat şi i-au spus:<br/>–	Nu mai spune că El este Regele evreilor. Dar Pilat a clătinat din cap. El ştia că conducătorii religioşi erau geloşi pe învăţătorul din Galileea.<br/>–	Ceea ce am scris rămâne scris, le-a spus. – Imagine 3
4
În dimineaţa aceea, oameni din locuri apropriate şi îndepărtate au venit la Ierusalim cu mieii lor pentru a-i sacrifica de Paşti. Când au ajuns la zidurile oraşului, mulţi dintre ei s-au oprit şi L-au luat în derâdere pe Yeshua.<br/>– Aveai de gând să dărâmi Templul şi să îl reconstruieşti în trei zile, spuneau ei. Vino, dă-te jos de pe cruce dacă eşti Fiul lui Dumnezeu.<br/>Alţii se uitau lung la El cu neîncredere. Ei credeau că El a venit să-i alunge pe romani şi să devină regele Izraelului. Dar, în schimb El a fost bătut şi crucificat. Fiind incapabili să mai privească acea privelişte teribilă, oamenii şi-au întors privirea de la El şi au pornit spre Ierusalim. Conducătorii religioşi au venit şi ei să-L batjocorească.<br/>–	I-a salvat pe alţii, dar nu e în stare să se salveze pe Sine. Ia să-L vedem acum pe regele Izraelului cum se dă jos de pe cruce! La fel soldaţii şi hoţul L-au insultat  pe Yeshua:<br/>–	Dacă eşti Mesia, ajută-Te şi ajută-ne şi pe noi. Dar ucigaşul L-a apărat pe Yeshua, spunând:<br/>–	El nu a făcut nimic rău.<br/>Yeshua i-a spus:<br/>–	Îţi spun, chiar azi vei fi cu Mine în Paradis.<br/>Chiar dacă inamicii Lui şi-au bătut joc de El, Yeshua încă îi iubea şi vroia să moară pentru păcatele lor. Suferind dureri mari, El se ruga, spunând:<br/>– Tată, iartă-i, pentru că nu ştiu ce fac. – Imagine 4
5
La prânz un întuneric straniu se lăsă deasupra Ierusalimului. Timp de trei ore soarele nu a mai strălucit. La Templu preoţii au suflat în şofar pentru a anunţa începerea sacrificiilor de Paşti. Porţile grele s-au deschis lăsând ca mii de oameni cu mieii lor gata pentru sacrificare să pătrundă în curţile Templului. <br/>Sacrificarea a continuat la Templu până după masă. Preoţii au sacrificat aşa de mulţi miei, încât nimeni nu le mai putea ţine seama. În afara oraşului, Yeshua atârna silenţios pe cruce şi nu scotea nici un cuvânt. În timp ce soldaţii aşteptau ca El să moară, I-au luat hainele şi le-au împărţit între ei. <br/>Dintr-odată Yeshua strigă cu voce tare:<br/>– Elohi! Elohi! L’mahsh’vaktani? ceea ce înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai lăsat?”<br/>Unii dintre acei oameni au râs de El, spunând:<br/>– Ascultaţi! Îl cheamă pe profetul Ilie. Ia să vedem dacă Ilie îl va coborâ de pe cruce!<br/>Mai târziu, după o vreme, Yeshua a spus:<br/>– Mi-e sete!<br/>Un soldat I-a oferit un burete înmuiat în vin acru, dar El a refuzat să bea. Apoi a strigat cu voce tare:<br/>– Tată, Îmi las sufletul în mâinile Tale.<br/>Şi-a aplecat capul şi a murit. – Imagine 5
6
În jurul Ierusaimului, s-au întâmplat lucruri ciudate. Un cutremur de pământ uriaş a scuturat oraşul. Stâncile s-au despicat, iar pământul din jurul crucii s-a crăpat precum coaja de ou. Perdeaua specială din Templu s-a despicat de sus până jos. Această perdea separa o cameră interioară, sanctuarul, numit Locul Preasfânt, de restul Templului. Numai marele preot avea permisiunea să intre acolo odată pe an.<br/>Pe Golgota, un soldat roman, care veghea, s-a minunat la vederea celor întâmplate.  <br/>– Pe drept, Acesta era Fiul lui Dumnezeu, a spus.<br/>Nu departe de el stăteau prietenii şi familia lui Yeshua, mama Lui Maria, Maria Magdalena şi celelalte femei care L-au urmat din Galileea. Se uitau în sus spre cruce plângând şi jelindu-L pe Învăţător.<br/>Soldaţii care vegheau crucea mai aveau un lucru de făcut. Au rupt picioarele ucigaşului şi ale hoţului pentru a le grăbi moartea. Dar când au ajuns la Yeshua au văzut că El deja murise, aşa că Lui nu I-au rupt picioarele. În schimb L-au împuns cu suliţa în coaste. Sânge şi apă s-au scurs din trupul Lui. S-au scurs pe jos , pătrunzând într-o crăpătură a pământului. – Imagine 6
7
În acea după-amiază, un ucenic secret a lui Yeshua, Iosif după nume, s-a grăbit la guvernatorul roman. Iosif era membru al consiliului religios evreiesc, numit Sinedriu. El nu a fost de acord cu condamnarea la moarte a acestui om. Adunându-şi curajul, Iosif l-a rugat pe Pilat să-i dea trupul lui Yeshua. Pilat a fost mirat când a auzit că El deja a murit.<br/>– Este adevărat? şi-a întrebat soldaţii. Oamenilor crucificaţi de obicei le ia mai mult timp să moară. Când Pilat a auzit că vestea este adevărată a dat poruncă ca trupul să fie coborât de pe cruce şi să fie dat lui Iosif.<br/>Cu ajutorul prietenului său Nicodim, Iosif a înfăşurat trupul cu grijă într-o pânză albă şi L-a aşezat în propriul său mormânt, de curând săpat într-o stâncă solidă. Vizavi de mormânt stăteau femeile care au venit din Galileea şi se uitau unde era trupul lui Yeshua aşezat. Apoi ele s-au grăbit în oraş pentru a pregăti mirodenii şi parfum pentru trupul Lui.<br/>Chiar înainte de apusul soarelui, Iosif şi Nicodim au împins o piatră la intrarea mormântului pentru ca nimeni să nu poată intra sau ieşi. În acelaşi timp, cerul de deasupra Ierusalimului s-a umplut de fum care provenea din cuptoarele în care se prăjeau mii de miei de Paşti. Oamenii s-au adunat să mănânce mieii şi să-şi amintească cum i-a ajutat Dumnezeu pe strămoşii lor să scape de sclavie în Egipt. – Imagine 7
8
Ziua următoare, numeroşi conducători religioşi s-au grăbit să-l vadă pe Pilat. Chiar dacă Yeshua era mort, le era frică că ucenicii Săi îi vor fura trupul. <br/>– Acest om a spus că El se va scula din nou, i-au spus lui Pilat. Dă-ne soldaţi să veghem mormântul în cazul în care ucenicii Săi ar vrea să-i fure trupul şi apoi să spună la toată lumea că El s-a sculat din morţi.<br/>Pilat s-a aşezat pe marginea jilţului bătând darabana din degete. El nu vroia ca ucenicii lui Yeshua să provoace scandal pe timpul Sărbătorii Pâinii.<br/>– Duceţi-vă şi supravegheaţi mormântul, le-a spus soldaţilor. Să-l supravegheaţi cum puteţi mai bine.<br/>Soldaţii au mers la mormânt şi au bătut un piron de fier în stâncă în aşa fel încât să nu poată fi rostogolită de acolo ca să se deschidă mormântul. Apoi au supravegheat mormântul întreaga zi şi toată noaptea ca nimeni să nu poată intra şi fura trupul. – Imagine 8
9
La trei zile după moartea lui Yeshua un alt cutremur mare a zguduit Ierusalimul. O lumină strălucitoare a luminat de jur împrejur mormântul, şi un înger înfricoşător, îmbrăcat în haine albe strălucitoare s-a coborât din ceruri precum un fulger.<br/>Soldaţii care vegheau mormântul erau înspăimântaţi. Au căzut pe jos de parcă erau morţi. Nu puteau să facă faţă Regelui care se învia şi îngerului Său puternic. În acelaşi timp multe morminte antice din oraş s-au deschis şi mulţi oameni sfinţi care muriseră mai de mult au înviat şi au ieşit din mormânt. <br/>Când soldaţii s-au trezit, îngerul deja dispăruse. Uşa de piatră a fost rostogolită de la intrare, iar mormântul era gol! Au fugit în oraş ca să anunţe pe conducătorii religioşi despre cele întâmplate. Dar conducătorii religioşi erau ocupaţi cu treburile la Templu. Era ziua sărbătoririi Primului Fruct, zi în care oamenii îi mulţumeau lui Dumnezeu pentru recolta ce avea să fie culeasă. În această zi, în fiecare an, Înaltul Preot a vânturat prima parte a recoltei de orz în faţa lui Dumnezeu la Templu. Soldaţii aşteptau nervoşi în faţa Templului terminarea ceremoniei. – Imagine 9
10
–	Un înger a rostogolit piatra de la intrare, au spus soldaţii conducătorilor religioşi când s-au întâlnit în sfârşit.<br/>–	Mormântul este gol. Nu ştim unde a dispărut trupul.<br/>Un înalt preot  a ridicat mâna făcând semn ca oamenii să tacă. El nu credea în îngeri sau în viaţă de după moarte.<br/>– Nu putem să le spunem oamenilor că trupul lipseşte. Ei vor crede că acest om a fost într-adevăr Mesia şi a venit pentru noi.<br/>Conducătorii religioşi au fost de acord. Nu vroiau ca adepţii lui Yeshua să ignore sărbătoarea Primului Fruct. În schimb s-au gândit la un plan viclean. Le-au dat soldaţilor un sac mare cu bani spunându-le:<br/>– Spuneţi că ucenicii Lui au venit pe timpul nopţii, când dormeaţi şi I-au furat trupul.<br/>Soldaţii se uitau unul la altul, cu nervozitate. Nu erau siguri că erau convinşi de această idee. În armata romană, soldaţii care adormeau în post, erau condamnaţi la moarte. <br/>– Nu vă temeţi, au mai adăugat conducătorii religioşi. Dacă Pilat va auzi de cele întâmplate noi vă vom proteja. – Imagine 10
11
Înspăimântaţi de faptul că conducătorii religioşi îi vor aresta şi pe ei, ucenicii s-au ascuns într-o casă din Ierusalim, unde nu puteau fi găsiţi. Bărbaţii plângeau şi se rugau pentru Învăţătorul lor care a murit. Chiar dacă de multe ori El le-a explicat despre moartea Sa care urma să vie şi despre învierea Sa, ei tot nu înţelegeau.<br/>Dintr-odată, Maria-Magdalena se repezi în încăpere. Luând cu greu aer, ea a strigat:<br/>–	L-am văzut pe Mesia! În acea dimineaţă se dusese la mormânt cu mirodenii ca să se îngrijească de trupul Lui. Dar spre mirarea sa, piatra fusese dată la o parte iar mormântul fusese gol. Fugise să spună ucenicilor, dar numai Petru şi Ioan se dusese cu ea înapoi în grădină. Ei văzuseră mormântul gol, dar nu îl văzuseră pe Yeshua. Acum Maria s-a întors cu aceste veşti.<br/>–	Un bărbat străin s-a apropriat de mine, a spus ea. Am crezut că e grădinarul, dar era Mântuitorul  nostru!<br/>Înainte de a-şi putea termina ce avea de spus şi restul femeilor au ajuns la acea casă. În dimineaţa aceea, mai devreme şi ele fuseseră la mormânt şi văzuseră doi îngeri. Femeile au început să vorbească toate deodată, comparând cele ce au văzut.<br/>– Yeshua vrea ca voi să vă duceţi la Galileea, spuse Maria-Magdalena ucenicilor.<br/>El se va întâlni cu voi acolo. – Imagine 11
12
În aceeaşi zi, doi ucenici au părăsit Ierusalimul îndreptându-se spre un sat care se numea Emaus.Cum mergeau pe drum, bărbaţii discutau despre toate lucrurile ciudate şi stranii care au avut loc de la Paşte încoace.<br/>Un străin li s-a alăturat.<br/>–	De ce sunteţi trişti? a întrebat.<br/>Ucenicii s-au oprit.<br/>–	Nu ai auzit de moartea marelui nostru învăţător, Yeshua? El a învăţat pe mulţi oameni despre Împărăţia lui Dumnezeu. Noi am crezut că ne va elibera de sub cârmuitorii romani, dar conducătorii religioşi au cerut ca El să fie condamnat la moarte.<br/>Străinul scutură din cap şi spuse:<br/>– O, nesăbuiţilor! Este scrisă în Scriptură că Mesia va muri pentru păcatele poporului său. Apoi folosind cuvintele lui Moise şi ale profeţilor, El explică de ce a trebuit să moare Mântuitorul. Inima ucenicilor s-a umplut cu veselie.<br/>Când au ajuns la Emaus, cei doi ucenici, l-au invitat pe străin la masă. După felul cum a binecuvântat mâncarea l-au recunoscut pe Yeshua în persoana străinului. Dar într-o clipă El a dispărut. Ucenicii aproape că şi-au ieşit din piele de bucurie! Au fugit înapoi la Ierusalim într-un suflet ca să le spună şi celorlalţi ucenici că Meşterul s-a sculat din morţi. – Imagine 12
13
Întorşi la Ierusalim, cei doi ucenici le-au spus celorlalţi despre învierea lui Mesia.<br/>–	Am vorbit cu Învăţătorul! El ne-a explicat Scriptura care spune că El este Salvatorul Izraelului. Ceilalţi oameni au dat din cap.<br/>–	E adevărat. Şi Petru L-a văzut când eraţi plecaţi!<br/>În timp ce ucenicii discutau despre Scriptură, Yeshua a apărut dintr-odată printre ei.<br/>–	Shalom Aleichem, spuse. Pacea să fie cu voi. Ucenicii au rămas cu gura căscată. În faţa lor stătea Învăţătorul.<br/>–	 Trebuie să fie o fantomă! – au strigat. Toate uşile şi ferestrele sunt încuiate. Cum a putut să intre în cameră?<br/>Yeshua a zâmbit către ucenicii săi speriaţi.<br/>– Nu vă fie teamă. Veniţi mai aproape şi atingeţi-Mă. Le-a arătat cicatricile de pe încheietura mâinilor  şi de pe glezne. Vedeţi, nu sunt o fantomă. Am carne şi oase.<br/>Ucenicii au întins mâna şi au atins uşor cicatricile de pe încheieturile mâinii şi coaste.<br/>– Într-adevăr eşti Fiul lui Dumnezeu, au spus.<br/>Vestea despre învierea lui Yeshua s-a răspândit repede prin tot Ierusalimul. Nici măcar fratele său Jacob nu a crezut că El era Mesia. Acum, în sfârşit, el şi mulţi alţii au crezut. – Imagine 13
14
Petru şi ucenicii au părăsit Ierusalimul şi au călătorit  spre Galileea. Era primăvavară, iar câmpiile erau pline cu flori şi păsări. Ei au trecut pe lângă cămile care cărau marfă din Egipt şi negustori care duceau grâne la Roma. <br/>Într-o seară, în timp ce ucenicii îl aşteptau pe Yeshua, s-au dus la pescuit în Marea Galileei. În ciuda faptului că au pescuit întreaga noapte ei nu au prins nici măcar un singur peşte. Dar cum se ridică soarele dimineaţa următoare, ei au zărit un străin care stătea pe ţărm. Nu şi-au dat seama că acel străin era Yeshua.<br/>El a strigat către ei, spunându-le:<br/>–	Aruncaţi-vă plasa în partea dreaptă a bărcii. Când ucenicii au făcut ce Le-a spus, plasa lor s-a umplut cu aşa mult peşte încât barca lor cea mică era cât pe ce să se scufunde. Ioan şi Ucenicii l-au urmat în barcă trăgând plasa plină cu peşte după ei. Toţi erau foarte emoţionaţi deoarece l-au văzut pe Mesia din nou.<br/>–	Uitaţi-vă! Ioan arătă spre străin. E Mesia!<br/>Aruncându-şi pelerina, Petru sări din barcă şi înotă repede către ţărm. – Imagine 14
15
Când Ucenicii au ajuns la ţărm, au văzut un foc cu peşte şi pâine deasupra lui. <br/>–	Aduce-ţi din peştele pe care l-aţi prins, a spus Yeshua. Cu stomacurile chiorăind de foame, ucenicii înfometaţi I-au dat peştele din năvod. Niciunul nu avea curajul să-l întrebe:<br/>–	Cine eşti? Ştiau în adâncul sufletului că era regele lor care s-a sculat.<br/>Petru s-a uitat în jos. Încă îi era ruşine că a tăgăduit că-l cunoaşte pe Mesia.<br/>–	Da, ştii că te iubesc, îi spunea de fiecare dată. Atunci, hrăneşte-Mi oile, spuse Yeshua. El vroia ca Petru să aibă grijă şi să înveţe pe poporul Său, Izrael.<br/>Mesia şi-a făcut apariţia în faţa ucenicilor Săi de mai multe ori după ce s-a sculat din morţi. Le-a vorbit din nou despre Împărăţia lui Dumnezeu şi le-a explicat cum Scriptura îl numeşte pe El. Şi le-a dat instrucţiuni importante:<br/>– Duceţi-vă peste tot şi adunaţi-vă ucenici. Învăţaţi-i tot ce v-am învăţat eu. Şi nu uitaţi, Eu sunt întotdeauna cu voi, chiar şi la capătul pământului. – Imagine 15
16
Petru şi ucenicii au părăsit Galileea şi au pornit spre Ierusalim pentru a celebra Sărbătoarea Shavuot. Drumul era plin cu cu oameni şi boi care trăgeau la care cu grâne către Templu. Toată lumea cânta şi dansa, mulţumind lui Dumnezeu pentru această Sărbătoare a Recunoştinţei.<br/>În Ierusalim Yeshua a apărut ucenicilor pentru ultima dată. A mâncat cu ei spunându-le:<br/>– Rămâneţi aici în oraş şi aşteptaţi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Apoi I-a condus pe muntele Măslinilor unde Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat. Apoi fără niciun cuvânt s-a ridicat în ceruri sub privirile lor, şi a dispărut.<br/>Ucenicii erau năuciţi. Unde a dispărut regele lor? Cum se uitau iscoditor la cer, doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb au apărut dintr-odată lângă ei. <br/>– Voi, cei din Galileea! De ce staţi aici şi vă uitaţi la cer? Într-o zi regele vostru se va întoarce în acelaşi fel în care l-aţi văzut ducându-se în Rai.<br/>Ucenicii s-au întors la Ierusalim plini de voie bună. Într-o zi îl vor vedea pe Mesia din nou! Dar acum era timpul să-şi înceapă misiunea în care i-a trimis Yeshua – aceea de a răspândi Vestea cea Bună despre ridicarea Regelui şi despre dragostea Sa pentru poporul Său de pretutindeni. – Imagine 16
17
©Bible Pathway Adventures – Imagine 17