Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Regele Nebucadneţar era conducătorul puternic al Imperiului Babilonian. – Imagine 1
2
Curtea regală era alcătuită de oameni din diferite naţiuni şi obiceiuri – oameni cuceriţi şi aleşi să-l ajute pe Regele Nebucadneţar în conducerea imperiului. – Imagine 2
3
Într-o zi Regele Nebucadneţar şi-a chemat conducătorii din diferitele provincii. A privit din pavilionul regal cum se adună poporul. Această ocazie era una specială, şi nimeni nu a îndrăznit să lipsească. – Imagine 3
4
Regele s-a ridicat. A ajuns momentul cel mare. – Imagine 4
5
Au răsunat trompetele. – Imagine 5
6
Iar vestitorul, al cărui treabă era să proclame anunţurile regale, a păşit în faţă cu un sul mare în mână. – Imagine 6
7
Căpitanii, prinţii şi guvernatorii au stat în linişte să audă anunţul Regelui. – Imagine 7
8
– Să audă toate popoarele, naţiunile şi oamenii din toate limbile porunca Regelui! – a proclamat crainicul. Apoi a continuat cu declaraţia că Regele făcuse o statuie gigantică pe chipul său propriu. – Imagine 8
9
Statuia a fost de 60 de coţi (30 metri) înălţime şi era făcută din aur. În clipa când instrumentele muzicale răsunau toată lumea trebuia să se arunce pe pământ şi să se închine chipului de aur. – Imagine 9
10
Următorul lucru pe care l-au auzit i-a înfricoşat chiar şi pe cei mai curajoşi – Dacă cineva nu se va arunca cu faţa la pământ şi nu se va închina chipului Regelui, va fi aruncat imediat în mijlocul unui cuptor aprins. – Imagine 10
11
Aşadar, când au răsunat instrumentele… – Imagine 11
12
…oamenii s-au aruncat cu faţa la pământ, şi s-au închinat chipului de aur aşa cum a poruncit Regele. – Imagine 12
13
Doi caldei se închinau împreună când unul dintre ei a văzut ceva ce l-a făcut să-i atragă atenţia celuilalt. – Imagine 13
14
– Uite! – zise el. – Este exact cum am suspectat. Cei trei nu se apleacă. Refuză să se închine chipului de aur. – Imagine 14
15
Bărbatul avea dreptate. Trei prinţi tineri, conducători ai capitalei au fost neascultători faţă de porunca Regelui. – Imagine 15
16
Cei trei bărbaţi fuseseră aduşi ca prizonieri din ţara distantă a Iudeii. Numele lor au fost schimbaţi, dar prin aptitudinile lor au dobândit poziţii înalte în Regat. – Imagine 16
17
Numele Hanania înseamnă “cel care este iubit de Dumnezeu”, el a primit numele Şadrac, adică circuitul solar. – Imagine 17
18
Numele drag Mişael fusese schimbat din “asemănător lui Dumnezeu” în numele păgân Meşac, care înseamnă “dumnezeul soare”. – Imagine 18
19
Azaria, numele cui însemna “Domnul este ajutorul meu”, a fost numit Abed-Nego, “dumnezeul comerţului”. Poate că Nebucadneţar le-a schimbat numele, inimile lor însă au rămas aceleaşi. Aceşti bărbaţi au crezut în Domnul Dumnezeu cel Atotputernic, şi niciodată nu ar fi putut să se aplece în faţa unui chip, pentru că Dumnezeu le interzise acest lucru. – Imagine 19
20
Cei doi caldei nu au pierdut timpul. Au raportat Regelui ceea ce văzuseră. Erau geloşi pe Şadrac, Mişac şi Abed-Nego. – Imagine 20
21
Astfel ei i-au adus aminte Regelui că aceşti oameni, care refuză să se închine chipului Regelui sunt înşişi oamenii care sunt puşi peste afacerile din Babilon. – Imagine 21
22
– Cum îndrăznesc aceşti bărbaţi să mi se opună? – striga Regele. – Aduceţi-i imediat în faţa mea! – Imagine 22
23
Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au fost aduşi repede în pavilionul regal. Când Regele le-a întrebat dacă e adevărat că nu i s-au închinat chipului de aur, ei au recunoscut acest fapt. – Imagine 23
24
Astfel conducătorul mândru şi puternic al Imperiului Babilonian a decis să le dea o a două şansă să i se închine chipului de aur. Astfel aveau şansa de a primi iertare. – Imagine 24
25
Tinerii curajoşi au răspuns astfel – Dumnezeul nostru are puterea de a ne salva, dar chiar şi dacă nu ne-ar salva, nu vom sluji niciodată dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului de aur. – Imagine 25
26
Regele a devenit furios. A poruncit să încălzească cuptorul de şapte ori mai mult decât cum se obişnuia să-l încălzească. – Imagine 26
27
Apoi a poruncit ca Şadrac, Meşac şi Abed-Nego să fie duşi la cuptor şi să fie ucişi din cauza neascultării lor. – Imagine 27
28
Peste puţin timp cuptorul s-a încălzit de şapte ori mai tare decât de obicei. – Imagine 28
29
Cei trei evrei tineri au fost legaţi bine. – Imagine 29
30
Apoi au fost aruncaţi între flăcări unul câte unul. – Imagine 30
31
Şadrac, numele cui însemna “cel care este iubit de Dumnezeu” a fost aruncat între flăcări. – Imagine 31
32
Meşac, numele căruia însemna “asemănător lui Dumnezeu” a fost aruncat şi el în cuptor. – Imagine 32
33
Abed-Nego, al cui nume real însemna “Domnul este ajutorul meu” a fost trimis după ei. – Imagine 33
34
Când soldaţii i-au aruncat în cuptor, au fugit de flăcări şi căldura teribilă. – Imagine 34
35
Flăcările însă au sărit afară din cuptorul fierbinte, şi le-au ucis. – Imagine 35
36
Apoi însă Regele văzu ceva ce l-a făcut să sară pe picioare. Nu a putut să-şi creadă ochilor. – Imagine 36
37
Uitând de demnitatea sa de Rege, a fugit mai aproape cu toţi oamenii din palat. – Imagine 37
38
– Uitaţi-vă! – striga Regele. – Vedeţi ceea ce văd eu? – Imagine 38
39
– Nu am aruncat în flăcări trei oameni legaţi? – Imagine 39
40
– Eu văd patru. Şi sunt dezlegaţi, şi se plimbă nevătămaţi. Iar cel de-al patrulea arată ca un Fiu de Dumnezeu. – Imagine 40
41
Regele Nebucadneţar ştia în inima sa că Domnul Dumnezeu cel Atotputernic era Dumnezeul adevărat şi viu. A cerut ca Şadrac, Meşac şi Abed-Nego să fie aduşi afară din cuptor. – Imagine 41
42
Oamenii au fost uimiţi când cei trei tineri evrei au ieşit nevătămaţi. Nici părul capului lor nu se pârlise. Nici mirosul de fum nu se prinse de ei. – Imagine 42
43
Regele Nebucadneţar a căzut pe genunchi şi a strigat – Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care i-a salvat pe slujitorii săi, care au avut încredere în El. – Imagine 43
44
Peste puţin timp s-a citit un nou decret naţiunilor de sub conducerea lui Nebucadneţar. Nimeni nu avea voie să vorbească de rău de Dumnezeul acestor evrei tineri curajoşi. – Imagine 44
45
Iar Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au fost promovaţi în ţinutul Babilonului. Bucuria lor reală a fost însă faptul că erau liberi să I se închine lui Dumnezeu. – Imagine 45
46
Imagine 46
47
Imagine 47