Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
În zilele din Biblie, Ninive era capitala naţiunii din Asiria. Acest oraş a fost mare atât în dimensiune cât şi în numărul populaţiei. – Imagine 1
2
Însă cum trecea timpul, oamenii din Ninive au devenit din ce în ce mai răi. – Imagine 2
3
Regele fusese un om cu putere, un războinic, armata căruia cucerea o ţară după alta, şi astfel creştea Imperiul Asirian. În fiecare zi ei se apropiau de hotarele Israelului. – Imagine 3
4
Poporului din Israel i-a fost frică de asirieni. Nu fusese niciodată prietenie între cele două naţiuni, pentru că au dus un alt fel de trai. – Imagine 4
5
Poporul din Israel L-a urmat pe Dumnezeu, şi credinţa lor stătea în centrul tuturor gândurilor şi faptelor. – Imagine 5
6
Oamenii din Ninive nu I s-au închinat lui Dumnezeu, ci unor imagini făcute din piatră. – Imagine 6
7
În ţara Israelului trăia un profet al lui Dumnezeu, numit Iona, care a furnizat mesajele lui Dumnezeu. – Imagine 7
8
Într-o zi Dumnezeu i-a dat lui Iona un mesaj, pe care el nu a vrut să transmită. Dumnezeu l-a trimis pe Iona la poporul din Ninive să le spună că Dumnezeu le-a văzut răutatea, şi urma să distrugă oraşul. – Imagine 8
9
Iona nu a vrut să avertizeze duşmanii poporului său că Ninive va fi distrus. De ce să fie avertizaţi? Dumnezeu n-are decât să distrugă oraşul Ninive. – Imagine 9
10
Iona a decis să-L ignoreze pe Dumnezeu, şi s-a dus în cealaltă direcţie pe malul mării. – Imagine 10
11
A urcat pe o corabie care urma să pleacă în Tars, în Spania – cât mai departe de Ninive. – Imagine 11
12
Peste puţin timp corabia era pe mare, iar el şi-a scos din minte ceea ce trebuia să facă de fapt. – Imagine 12
13
Dar se poate fugi din faţa lui Dumnezeu? Iona credea că poate. – Imagine 13
14
A coborât în partea cea mai de jos a corabiei, s-a culcat şi a adormit. – Imagine 14
15
În timp ce dormea, Dumnezeu a creat o furtună mare, corăbierii nu văzuse aşa mare furtună niciodată. – Imagine 15
16
Fiecare a strigat la dumnezeul lui să le cruţe viaţa. – Imagine 16
17
Vântul însă sufla şi mai tare. – Imagine 17
18
Căpitanul ştia că corabia nu va supravieţui o furtună atât de mare. L-a trezit, deci, pe Iona să se roage şi el la Dumnezeul lui să le salveze. – Imagine 18
19
Dar cum putea Iona să se roage la Dumnezeu când el de fapt fugea din faţa Lui? – Imagine 19
20
În disperare, corăbierii au tras la sorţi să afle cine era responsabil pentru această întâmplare şi necazul în care se aflau. – Imagine 20
21
Şi s-a întâmplat ca Iona a ieşit ca fiind de vină. Corăbierii au vrut să ştie cine era el, şi ce făcuse de L-a supărat aşa pe Dumnezeu. – Imagine 21
22
Iona le-a mărturisit ce făcuse, şi le-a rugat să-l arunce în mare înainte să piară toţi. – Imagine 22
23
Ei l-au prins pe Iona, şi l-au aruncat în mare. Şi furtuna s-a oprit imediat. – Imagine 23
24
În timp ce Iona era în apă, Dumnezeu a pregătit şi a trimis o peşte mare. – Imagine 24
25
Peştele l-a înghiţit întreg pe Iona. – Imagine 25
26
Iona era în pântecele peştelui timp de trei zile şi nopţi. S-a rugat la Dumnezeu să-l ierte. – Imagine 26
27
Apoi Dumnezeu i-a vorbit peştelui, care l-a vărsat pe Iona pe pământ. – Imagine 27
28
Dumnezeu şi-a repetat instrucţiunile lui Iona să pleacă în oraşul Ninive. Acum Iona L-a ascultat. – Imagine 28
29
S-a dus curajos în oraş, şi a strigat – În patruzeci de zile Ninive va fi distrus! – Imagine 29
30
A trecut prin întregul oraş avertizând oamenii despre decizia Domnului în ceea ce priveşte Ninive. Oamenii l-au ascultat, şi l-au crezut. Au proclamat un post pentru a se căi de răutatea lor. – Imagine 30
31
Când regele a auzit mesajul lui Iona, şi-a băgat de seamă felul în care fusese neascultător faţă de Dumnezeu. – Imagine 31
32
Regelui îi părea rău pentru răutate, şi şi-a scos roba regală. – Imagine 32
33
Apoi s-a acoperit cu saci, şi s-a aşezat în cenuşă, rugându-se la Dumnezeu să-I fie de milă. – Imagine 33
34
Oamenii din oraş au urmat exemplul regelui, şi s-au rugat în faţa lui Dumnezeu să le ierte. Dumnezeu le-a ascultat rugăciunile, şi le-a cruţat, nu a distrus oraşul Ninive, pentru că El este Dumnezeul Îndurării Dumnezeu este bun. Mila Lui este veşnică. Psalmii 100:5a (1 Ioan 1:8-9) – Imagine 34
35
Imagine 35