Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Isus vorbea despre împărăţia cerurilor când a spus următoarea parabolă: – Imagine 1
2
„Împărăţia cerurilor este ca un om care, înainte de a pleca într-o altă ţară, şi-a chemat sclavii şi le-a încredinţat avuţia. – Imagine 2
3
Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, iar altuia unul. Fiecare a primit talanţi de aur după abilitatea lui. (Se estimează ca un talant de aur ar fi echivalent cu salariul pentru 20 ani al unui muncitor.) <br/>Apoi domnul a plecat la drum. – Imagine 3
4
Cel care a primit cinci talanţi s-a dus imediat, a lucrat cu ei şi a câştigat alţi cinci talanţi. Cel ce primise doi talanţi, a câştigat şi el alţi doi. – Imagine 4
5
Dar cel ce primise un talant, s-a dus şi a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său. – Imagine 5
6
După multă vreme, stăpânul sclavilor acelora s-a întors şi a făcut socoteala cu ei. – Imagine 6
7
Cei ce primise cinci talanţi a adus alţi cinci talanţi, şi a zis: – Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi. Iată, am câştigat alţi cinci talanţi.<br/>Stăpânul său i-a zis:<br/>– Bine, sclav bun şi credincios!Ai fost credincios peste puţine lucruri, te voi pune responsabil peste multe. Hai, intră în bucuria stăpânului tău! – Imagine 7
8
A venit apoi cel ce primise doi talanţi şi a zis: – Stăpâne, mi-ai încredinţat doi talanţi. Iată, am mai câştigat doi!<br/>Stăpânul i-a zis:<br/>– Bine, sclav bun şi credincios! Ai fost credincios peste puţine lucruri, de aceea te voi pune responsabil peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău! – Imagine 8
9
Apoi a venit şi cel ce primise un talant, şi a zis: – Stăpâne, am ştiut că eşti un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai împrăştiat. – Imagine 9
10
– Aşa că mi-a fost teamă şi m-am dus şi ţi-am ascuns talantul în pământ. Iată ceea ce e al tău. – Imagine 10
11
Stăpânul i-a răspuns: – Sclav rău şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat şi că adun de unde n-am împrăştiat?Atunci trebuia să-mi fi pus banii la zarafi, pentru ca, la întoarcere, să primesc cu dobândă ceea ce era al meu. – Imagine 11
12
– Luaţi-i deci talantul şi daţi-i-l celui ce are zece talanţi. Iar pe sclavul acela nefolositor aruncaţi-l în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor!” – Imagine 12
13
Căci oricine are, lui i se va da mai mult şi va avea din abundenţă, dar de la cel ce n-are se va lua chiar şi ce are. – Imagine 13
14
Imagine 14