Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Isus a spus parabola nunţii regale pentru a ajuta oamenii să înţeleagă împărăţia cerurilor. – Imagine 1
2
„Un împărat i-a pregătit o nuntă fiului său. – Imagine 2
3
El şi-a trimis sclavii să-i invite pe oaspeţi la nuntă. – Imagine 3
4
Aceştia însă n-au vrut să vină. – Imagine 4
5
Împăratul a trimis alţi sclavi, zicându-le:  – Spuneţi-le celor invitaţi că am pregătit masa: boii şi animalele îngrăşate au fost tăiate şi toate sunt pregătite. Veniţi deci la nuntă! – Imagine 5
6
Dar invitaţii nu le-au dat nici o atenţie. Unul a plecat la ogorul lui, – Imagine 6
7
altul la negustoria lui. – Imagine 7
8
Ceilalţi i-au înşfăcat pe sclavi, i-au maltratat şi i-au omorât. – Imagine 8
9
Când a auzit împăratul acest lucru, s-a mâniat foarte tare. – Imagine 9
10
Şi-a trimis trupele, i-a nimicit pe ucigaşi, şi le-a ars cetatea. – Imagine 10
11
Apoi le-a zis sclavilor săi: <br/>– Nunta este pregătită, dar cei invitaţi n-au fost vrednici de ea. Mergeţi, aşadar, la răspântiile drumurilor şi chemaţi-i la nuntă pe toţi aceia pe care îi găsiţi! – Imagine 11
12
Şi sclavii au ieşit pe drumuri, şi i-au adunat pe toţi acei pe care i-au găsit: şi buni, şi răi. – Imagine 12
13
Şi sala de nuntă s-a umplut cu oaspeţi. Regele însă a observat că unul dintre oaspeţi nu era îmbrăcat cu haina de nuntă. Şi l-a întrebat: <br/>– Cum ai intrat aici fără haina de nuntă, prietene? – Imagine 13
14
Omul a amuţit. Atunci împăratul le-a zis slujitorilor: <br/>– Legaţi-l de mâini şi de picioare şi aruncaţi-l în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor!” – Imagine 14
15
Isus a terminat parabola, zicând: <br/>– Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi. – Imagine 15
16
Imagine 16