Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Omul paralizat coborât prin acoperiş

Un om paralizat este coborât printr-un acoperiș la Isus.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Isus era în oraşul Capernaum. S-au adunat Fariseii şi învăţătorii Legii din toate satele Galileii pentru a-L asculta. Clădirea în care se aflau era aşa de plin încât nu mai era loc. – Imagine 1
2
Şi au venit patru bărbaţi, care au adus un prieten paralizat, care au vrut ca Isus să-L vindece. Însă mulţimea era atât de mare în jurul casei încât nu au avut şansa să intre. – Imagine 2
3
Astfel, au urcat scările din afara clădirii, prin care au ajuns pe acoperişul plat. (Deseori aceste acoperişuri au fost clădite din grinzi acoperite de crengi şi un strat gros de tencuială din noroi). Apoi bărbaţii au început să desfacă tencuiala din noroi şi lemnul pentru a face o gaură prin acoperiş. – Imagine 3
4
Cei de jos au văzut gaura făcându-se din ce în ce mai mare, până când a devenit suficient de mare pentru a coborî omul paralizat pe patul său la Isus. – Imagine 4
5
Şi Isus, văzându-le credinţa, i-a zis omului paralizat: – Fiule, păcatele îţi sunt iertate. – Imagine 5
6
Câţiva cărturari însă s-au gândit aşa: – Cine este acesta care vorbeşte blasfemii? Cine poate să ierte păcatele decât Dumnezeu singur? – Imagine 6
7
Dar Isus ştia gândurile lor, şi s-a întors spre ei: – Ce este mai uşor? – le-a întrebat – A zice "Păcatele îţi sunt iertate” sau a zice “Ridică-te şi umblă”? – Imagine 7
8
Isus a continuat: – Aş vrea să ştiţi că am puterea de a ierta păcatele. Apoi Isus s-a dus la omul paralizat şi i-a zis: – Scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă. – Imagine 8
9
Şi îndată omul s-a sculat, şi-a ridicat patul pe care fusese adus, şi s-a dus acasă, glorificând pe Dumnezeu. – Imagine 9
10
Toţi erau uimiţi, şi l-au glorificat şi ei pe Dumnezeu. Şi ziceau, plini de admiraţie: – Azi am văzut lucruri remarcabile. – Imagine 10
11
Imagine 11