Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Dumnezeu îi vorbeşte lui Samuel

Tânărul Samuel crede că Eli îl cheamă pe el, dar de fapt noaptea aude vocea lui Dumnezeu.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Copilul Samuel creştea, slujindu-L pe Dumnezeu la Cort. – Imagine 1
2
Părinţii lui, Elkana şi Ana au venit la el în vizită în fiecare an de la Rama, iar mama sa îi aduse o mantie nouă de fiecare dată. Eli le-a binecuvântat pe Elkana şi soţia sa, şi I-a cerut lui Dumnezeu să le dea şi alţi copii, care să-i ia locul lui Samuel, cine a fost dat Domnului. Domnul i-a dat Anei încă trei fii şi două fiice. – Imagine 2
3
Eli era bătrân şi aproape orb. Cei doi fii ai săi, Hofni şi Fineas erau şi ei preoţi. Cu toate acestea, nu l-au respectat nici pe Dumnezeu, nici pe Eli. – Imagine 3
4
Când cineva a adus jertfă, fiii lui Eli au trimis un slujitor cu o furcă să ia o parte din carne. – Imagine 4
5
Dumnezeu a văzut dispreţul lor faţă de jertfele aduse Lui, şi l-a luat în serios. S-au folosit şi de poziţia lor pentru a se comporta urât cu femeile care slujeau la intrarea Cortului Întâlnirii. – Imagine 5
6
Eli le-a avertizat: – Am auzit de faptele voastre viclene pe care le comiteţi. Opriţi-vă, fiii mei! Dacă cineva păcătuieşte împotriva altui om, Dumnezeu poate să îi ia apărarea, dar dacă cineva păcătuieşte împotriva Domnului, cine îi va lua apărarea? Fiii lui Eli însă nu au ascultat de tatăl lor. – Imagine 6
7
Între timp Samuel creştea în statură, şi era tot mai plăcut în faţa Domnului şi a oamenilor. Într-o noapte dormea în Cort în apropierea Chivotului lui Dumnezeu. Deodată, Domnul l-a chemat pe copil: – Samuel! – Imagine 7
8
El s-a sculat, şi a fugit la Eli: – Sunt aici. M-ai chemat? – Nu te-am chemat, – răspunse Eli, – întoarcete în pat. Samuel s-a întors. – Imagine 8
9
Domnul l-a chemat iarăşi: – Samuel! – Imagine 9
10
Copilul s-a sculat din nou, şi s-a dus la Eli: – Sunt aici. M-ai chemat? – Nu te-am chemat, fiule, – zise Eli, – întoarce-te în pat. – Imagine 10
11
Samuel nu ştia că Dumnezeu îl chemase, pentru că Domnul nu îi vorbise niciodată înainte. S-a întors în pat. Domnul l-a chemat şi a treia oară, şi Samuel s-a sculat iar, şi s-a dus la Eli. – Imagine 11
12
– Sunt aici. M-ai chemat? Eli şi-a dat seama, că Domnul îl cheamă pe Samuel. De aceea i-a zis: – Du-te înapoi în pat, şi dacă te mai cheamă cineva, spune: „Vorbeşte, Doamne, căci robul tău ascultă!” – Imagine 12
13
Domnul a venit, şi l-a chemat ca şi înainte: – Samuel! Samuel! – Imagine 13
14
Samuel a răspuns: – Vorbeşte, căci robul tău ascultă! Domnul i-a spus lui Samuel: – Sunt gata să fac nişte lucruri şocante, şi voi împlini toate ameninţările spuse împotriva lui Eli şi familia sa. – Imagine 14
15
– Voi judeca familia sa pentru totdeauna, pentru că fiii săi comit blasfemii împotriva lui Dumnezeu, şi el nu le mustră. Samuel a stat în pat până dimineaţă, apoi sa sculat, a deschis uşile Cortului. I-a fost frică să îi spune lui Eli ceea ce Domnul i-a spus lui. – Imagine 15
16
Eli l-a chemat pe Samuel, şi a insistat ca acesta să-i spună tot ce a auzit de la Dumnezeu. Astfel Samuel i-a spus tot lui Eli. – Dacă este voia Domnului, – răspunse Eli, – să facă aşa cum crede că e bine. – Imagine 16
17
În vremea aceea armata filisteană a învins israeliţii în bătălie. De aceea israeliţii au trimis nişte oameni la Şilo să aducă Chivotul Legământului să le apere. Hofni şi Fineas, fiii lui Eli, erau cu Chivotul Legământului, deşi Dumnezeu nu le-a cerut acest lucru. – Imagine 17
18
S-au dus iarăşi în atac împotriva filistenilor. În acea zi au murit 30.000 de israeliţi. Cei care au supravieţuit, s-au întors, şi au fugit în corturile lor. Chivotul lui Dumnezeu a fost capturat, iar Hofni şi Fineas, cei doi fii ai lui Eli, au murit. – Imagine 18
19
Eli aştepta lângă drum să audă veşti din bătălie. Un mesager i-a spus cum s-a sfârşit bătălia, cum s-a capturat Chivotul lui Dumnezeu, şi cum au fost ucişi fiii lui. Eli era atât de şocat, încât a căzut de pe scaun, şi-a rupt gâtul, şi a murit. – Imagine 19
20
Soţia lui Fineas era însărcinată. Când a auzit că soţul ei fusese ucis, au apucat-o durerile naşterii, dar a murit în timpul naşterii. Copilul a supravieţuit, şi l-au numit I-Cabod, (ceea ce înseamnă „Unde este slava?”) pentru că ea a spus „Sa dus slava din Israel.” Domnul continua să se arate în Şilo, şi i-a dat mesaje lui Samuel în Cortul Întâlnirii. – Imagine 20
21
Imagine 21