Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Regele Saul atacă amalekiţii

Regele Saul îi învinge pe Amalek, dar nu ascultă de porunca lui Dumnezeu.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Saul avea 30 de ani când a devenit rege. A adunat o armată pentru a apăra israeliţii de la jefuitorii filisteni. Toţi cei puternici şi cei curajoşi erau adăugaţi la armata lui. – Imagine 1
2
Samuel a venit la Saul cu un mesaj de la Dumnezeu: – Domnul o să-i pedepsească pe amalekiţi pentru că au atacat israeliţii şi le-au ucis când Moise le conducea prin pustie. Atacă-le şi distruge-le împreună cu animalele lor. Nici un vieţuitor nu poate rămâne în viaţă. – Imagine 2
3
Saul şi-a adunat oamenii la Telaim – un număr de 200.000 de soldaţi. – Imagine 3
4
S-au îndreptat spre sud spre teritoriile amalekiţilor. În drum au avertizat cheniţii, care locuiau în împrejurime, să stea la o parte de bătălie ca viaţa să le fie cruţată. Cheniţii au arătat bunătate faţă de israeliţi când aceştia ieşeau din Egipt. – Imagine 4
5
Regele Saul şi armata sa s-au pus la pândă într-o vale. – Imagine 5
6
Israeliţii au atacat amalekiţii aşa cum le poruncise Dumnezeu. – Imagine 6
7
În timp ce amalekiţii sau retras, armata lui Saul le-a prigonit până la hotarul cu Egipt. Nimeni nu a fost cruţat... – Imagine 7
8
…numai Agag, regele amalekiţilor, cine a fost capturat. Însă Saul nu a urmat porunca lui Dumnezeu, şi l-a luat prizonier pe Agag. – Imagine 8
9
Au ucis toate animalele slabe, dar nu au ascultat de instrucţiunile lui Dumnezeu, şi au păstrat tot ce era mai bun dintre oi şi boi. O parte dintre ei s-a păstrat ca pradă, iar cealaltă parte a fost dedicată lui Dumnezeu ca şi sacrificiu. – Imagine 9
10
Domnul vorbi lui Samuel: – Regret că l-am făcut rege pe Saul, pentru că s-a întors de la mine, şi nu mi-a ascultat instrucţiunile. – Imagine 10
11
Samuel a devenit furios, şi a strigat la Domnul toată noaptea. – Imagine 11
12
Dis de dimineaţă Samuel s-a dus să se întâlnească cu Saul. A aflat că Saul se duse la Carmel pentru a-şi ridica un monument, apoi plecase în Ghilgal. – Imagine 12
13
Când Samuel l-a găsit pe Saul, regele i-a zis: – Am făcut aşa cum mia cerut Dumnezeu. Samuel a răspuns: – Atunci ce este acest behăit de oi, care ajunge în urechile mele? Şi ce este acest muget de vite pe care-l aud? – Imagine 13
14
Saul a explicat că animalele au fost luate de la amalekiţi, dar cele mai bune dintre ele vor fi aduse ca şi sacrificiu Domnului. Samuel răspuns: – Dumnezeu te-a trimis să le distrugi complet pe amalekiţi. De ce nu L-ai ascultat, şi de ce ai adus pradă? – Imagine 14
15
– Dar L-am ascultat, – a protestat Saul, – le-am distrus complet pe amalekiţi, şi l-am adus pe regele lor, Agag. Soldaţii au adunat nişte oi şi boi, dar cei mai buni dintre acestea vor fi sacrificaţi. – Imagine 15
16
Samuel a răspuns: – Oare Domnului îi plac jertfele mai mult decât ascultarea Lui? Ascultarea este mai bună decât jertfele. Pentru că răzvrătirea este ca păcatul ghicirii. Neascultarea este ca şi idolatria. Ai respins Cuvântul Domnului, astfel şi El te va respinge ca rege. – Am păcătuit, – mărturisi Saul, – căci mi-a fost frică de poporul meu, şi am ascultat de ei. – Imagine 16
17
Când Samuel s-a întors să plece, Saul s-a prins de mantia sa, şi l-a rupt. Samuel i-a zis: – Domnul a rupt astăzi de la tine domnia peste Israel şi a dat-o unuia care este mai bun decât tine. Apoi Samuel l-a executat cu mâinile sale pe Agag, regele amalekiţilor. – Imagine 17
18
Samuel s-a întors acasă, şi nu s-a mai dus să îl vadă pe Saul. – Imagine 18
19
Imagine 19