Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Simeon şi Ana se întâlnesc cu pruncul Isus

Simeon și Ana îl văd pe pruncul Isus, și sunt bucuroși că au văzut Mântuitorul promis de Dumnezeu.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Când a venit ziua a opta, Copilul a fost circumcis ca să împlinească obiceiul legii Israeliene (Geneza 17:11, Levitic 12:3). I-au pus numele Isus, nume pe care îl spusese îngerul lui Iosif să dea fiului Dumnezeului. – Imagine 1
2
Când au trecut patruzeci de zile după naşterea lui Isus, Maria şi Iosif L-au dus în Templu ca să împlinească lucrurile poruncite în Legea Domnului (Levitic 12:2– 6,8). Maria şi Iosif au oferit jertfa săracilor: o pereche de turturele sau doi pui de porumbel în locul mielului. – Imagine 2
3
În Ierusalim era un om bătrân pe care-l chema Simeon. Lui Dumnezeul îi făcuse cunoscut că nu va vedea moartea înainte de a-L vedea pe Cristosul Domnului. Duhul Sfânt l-a călăuzit pe Simeon în Templu. – Imagine 3
4
Când Maria a adus înăuntru pe Copilul Isus, Simeon L-a luat în braţe, L-a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: – Acum, Stăpâne, eliberează-l pe robul Tău în pace, după cuvântul Tău, căci ochii mei au văzut mântuirea Ta. – Imagine 4
5
– El este o lumină înaintea tuturor popoarelor, iar drept glorie poporului Tău, Israel! Maria şi Iosif se mirau de ceea ce se spunea despre El. Simeon l-a avertizat pe Maria că Isus este rânduit pentru căderea şi ridicarea multora în Israel. – Imagine 5
6
A venit în Templu chiar în ceasul acela o văduvă de optzeci şi patru de ani, pe nume Ana şi a văzut-o pe Simeon vorbind cu Maria şi Iosif. Ea a început să-I mulţumească lui Dumnezeu că L-a trimis pe Mântuitorul lumii. – Imagine 6
7
Ea a început să vorbească tuturor celor ce aşteptau în Ierusalim sosirea Mântuitorului că Mesia a venit. – Imagine 7
8
Maria şi Iosif s-au întors acasă în Galileea. Isus creştea, se întărea şi era umplut cu înţelepciune, iar harul lui Dumnezeu era peste El. – Imagine 8
9
Imagine 9