Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Zaheu, colectorul de taxe

Zaheu, colectorul de taxe, se suie pe un copac pentru a-L vedea pe Isus, iar când Acesta se oprește să vorbească cu Zaheu, viața lui se schimbă pentru totdeauna.
Contribuit de Sweet Publishing
1
În drum spre Ierusalim, Isus şi ucenicii săi au trecut prin cetatea Ierihonului. – Imagine 1
2
Isus era înconjurat de o mulţime de oameni, care vroiau să Îl vadă. În Ierihon era şi un om numit Zaheu, care era şeful colectorilor de taxe. Era foarte bogat, dar colectorii de taxe aveau o reputaţie rea fiindcă îşi dobândeau averea prin corupţie. – Imagine 2
3
Zaheu căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din cauza mulţimii. Era mic de statură, şi nu putea să vadă peste oamenii mai înalţi care îi stăteau în cale. – Imagine 3
4
Atunci el a alergat înainte şi s-a suit într-un sicomor ca să-L vadă pe Isus când trece pe drumul acela. – Imagine 4
5
Când Isus a ajuns acolo, s-a uitat sus pe el, şi a zis:<br/>– Zacheu, dă-te jos repede, pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta! – Imagine 5
6
Zacheu era încântat. Învăţătorii ca Isus evitau colectorii de taxe, pentru că aveau o reputaţie rea. De aceea el L-a primit cu bucurie. Când au văzut acest lucru, toţi au început să murmure: „A intrat să poposească la un om păcătos!“ – Imagine 6
7
Zaheu s-a ridicat şi I-a zis lui Isus:<br/>– Iată, Doamne, jumătate din posesiunile mele le dau celor săraci, iar dacă am înşelat pe cineva cu ceva îi dau înapoi de patru ori mai mult! – Imagine 7
8
Isus i-a zis:<br/>– Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Şi el este evreu. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut. – Imagine 8
9
Imagine 9